Logo                 Fb Insta Pin Tw
SEARCH
STAY IN TOUCH


tailor-made

 

Naast onze boeken die u in de winkel vindt, verzorgt Luster ook uitgaven op maat. Boeken die in de eerste plaats niet voor de reguliere handel bedoeld zijn maar vooral het verhaal van een merk, een bedrijf of vereniging willen vertellen.  Samen met de opdrachtgever doorlopen we de volgende fases in zo’n proces:

 

Begroting en timing

Na een verkennend gesprek maken we een inschatting van wat de noden zijn. Welke grootte dient het boek te hebben, moet er een fotograaf worden ingeschakeld, hoeveel talen heeft het boek nodig, welke uitstraling dient het boek te hebben etc. Op basis hiervan maken we een budget en een tijdschema.

 

Concept

In de volgende fase wordt er op basis van het reeds beschikbare materiaal een grafisch concept voorgesteld. We werken hiervoor samen met de vormgevers die ook onze reguliere publicaties verzorgen.

 

Contentverzameling

Ondertussen worden er interviews gedaan, informatie bijeengebracht en teksten geschreven. Ook worden er foto’s verzameld of gemaakt.  Alle uitgeschreven teksten worden ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

 

Eindredactie

Voordat de teksten worden gelayout, worden ze geredigeerd door een ervaren eindredactrice. Indien het boek meerdere talen bevat of in verschillende taalversies wordt uitgebracht, vindt nu ook de vertaling plaats.

 

Layout

Op basis van het inmiddels goedgekeurde grafische concept wordt het boek gelayout. Hierna wordt alles nog eens grondig nagelezen, zowel door de uitgeverij als door de opdrachtgever.  

 

Druk

Luster verzorgt ook het drukproces. We werken hierbij steeds samen met kwalitatieve drukkers waarbij we het boek volgen tot op de drukpers.

 

Distributie

Afhankelijk van het type boek kan het aangeboden worden aan ons netwerk van boekwinkels en distributeurs in België en in het buitenland. In België werken we hiervoor met eigen vertegenwoordigers die in nauw contact staan met een relevante selectie van boekwinkels en conceptstores. In het buitenland hebben we tijdens de afgelopen 10 jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd van distributeurs, vooral gespecialiseerd in visuele publicaties op het vlak van architectuur en interieur, lifestyle, fotografie, travel.

 

De doorlooptijd voor een project op maat is afhankelijk van het type boek en van het reeds beschikbare materiaal. U dient rekening te houden met een half jaar tot een jaar. De oplage van het boek kiest u zelf. Het minimum aantal exemplaren is 1, een maximum is er niet.

Als u meer informatie wenst over de tailor-made publicaties van Luster, neem dan contact op met Marc Verhagen: marc@lusterweb.com of +32 (0)3 298 37 23