Logo                 Fb Insta Pin Tw
SEARCH
STAY IN TOUCH


Privacy

Privacybeleid

Op deze pagina proberen we je zo beknopt maar ook zo duidelijk mogelijk te informeren over het privacybeleid van Luster, een uitgeverij van boeken die gevestigd is te Hopland 33, bus 4.2, 2000 Antwerpen. Mocht je tijdens het doornemen van onderstaande vragen hebben, dan kan je steeds contact met ons opnemen.

Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

  • Het kopen van boeken via de websites van Luster.
  • Het bezoeken van de websites van Luster.
  • Het verstrekken van e-mail adressen met het oog op de ontvangst van nieuwsbrieven.

De websites van Luster zijn de volgende: www.uitgeverijluster.be, www.lusterweb.com en www.the500hiddensecrets.com. Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaar je je akkoord te gaan met ons privacybeleid.

 

1. Persoonsgegevens

Door het contact dat we met elkaar hebben, kan Luster de volgende persoonsgegevens van je ontvangen:

-e-mail adres: als je je bijvoorbeeld inschrijft op een nieuwsbrief

-naam en adresgegevens: als je een bestelling plaats via een van onze websites

-gegevens die je locatie, verkeersbron en surfgedrag op onze websites in kaart brengen en verzameld worden door Google Analytics. Google stelt deze gegevens beschikbaar aan Luster zodat we het internetverkeer kunnen volgen en analyseren. Hoewel deze gegevens gedetailleerd zijn, zijn ze tegelijkertijd ook anoniem. Met andere woorden: we kunnen bijvoorbeeld zien dat er op een bepaald moment iemand uit Berlijn op een van onze sites surft maar we kunnen niet achterhalen wie die persoon is, laat staan dat we hem of haar kunnen contacteren.

 

2. We gebruiken je gegevens voor:

-het toezenden van nieuwsbrieven

-het leveren en factureren van door jou bestelde boeken

-het verbeteren van onze websites

Luster zal je gegevens in geen geval verkopen of verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij je hier expliciet je toestemming voor geeft.

 

3. Je rechten

-Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van hoe wij er gebruik van maken.

-Je hebt tevens het recht om ons te vragen om je gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je kan van deze rechten gebruik maken door ons te mailen via info@lusterweb.com

 

4. Veiligheid

We werken met betrouwbare partners die alle redelijke veiligheidsmaatregelen hebben ontwikkeld, zowel op technisch als organisatorisch vlak, om de bescherming van je gegevens te garanderen.